Konferens i Härnösand och Höga Kusten

Möte och konferens utomhus i Härnösand och Höga Kusten

Det är runt lägerelden vi samlas och det är i det genuina och äkta mötet som vi hämtar kraft och ger energi. Naturen och lägerelden skapar närvaro och för att kunna hämta kraft och ge energi krävs just det, närvaro.  Vi vill skapa en inkluderande mötesplats som inspirerar, engagerar och skapar möten mellan människor. Konferens med möten som gör skillnad.  Ni hittar oss i Härnösand i Höga Kusten och vi säger det igen:

Det är runt lägerelden vi samlas och det är i det genuina och äkta mötet som vi hämtar kraft och ger energi

Sandra Itämaa

Utomhusmöten i Härnösand och Höga Kusten

Vi har mötesrummen med högst takhöjd och bäst ventilation i världen. Lämna de traditionella konferensrummen och lägg ert nästa möte utomhus. Låt er inspireras av naturen och låt utsikten och lugnet hjälpa skapa närvaro och engagemang i mötet. Lägg ett mötet runt lägerelden eller låt deltagarna göra någon av våra samtalande vandringar. Hör utav er till oss och låt oss tillsammans spåna fram ett upplägg för ert utomhusmöte.